wybierz językWybierz język

Inkubatory przedsiębiorczości

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018

Wstęp do strony Inkubatory Przedsiębiorczości

Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER

ul. Lęborska 3B

80-386 Gdańsk

inkubatorstarter.pl

„Starter” aktywnie działa w ramach wsparcia nowych inicjatyw biznesowych. Pomaga w początkowej fazie rozwoju startupów, a także aktywnie działa na polu edukacyjnym, promując postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Olivia Gate A,
Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk Oliwa
www.aipgdansk.pl

Inkubatory przedsiębiorczości zlokalizowane przy uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim, Politechnice Gdańskiej oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, prowadzone są przez ogólnopolską fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Podstawowym obszarem ich działania jest wspieranie studentów i absolwentów w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej. W ramach swoich usług AIP proponują wsparcie księgowe, prawne, szkoleniowe oraz ułatwiają dostęp do infrastruktury oraz legalizacji działalności.

Gdański Park Naukowo – Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk
www.gpnt.pl

Gdański Park Naukowo-Technologiczny jest ośrodkiem badawczym, wspierającym inicjowanie badań nad innowacyjnymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Współpracuje z przedsiębiorcami, młodymi firmami oraz studentami. Park skoncentrowany jest wokół strategicznych dla gospodarki branż z obszaru B+R.

 

 

Wersja o większym kontraście