wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Organizacje pracodawców
2022

Organizacje pracodawców
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

Loża Gdańska Business Centre Club

ul. Podleśna 27

80-255 Gdańsk

www.lozagdanskabcc.org.pl


Loża Gdańska Business Centre Club skupia przedsiębiorców i członków Business Centre Club z regionu pomorskiego, a także świadczy usługi informacyjne, szkoleniowe i doradcze. Ważnym zadaniem Loży jest funkcja lobbingowa.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

ul. Piwna 1/2,

80-831 Gdańsk

www.pomorskaizba.pl


Pomorska Izba Rzemieślnicza MŚP to organizacja samorządowa o charakterze społeczno-zawodowym zrzeszająca cechy rzemiosł. Izba skupia organizacje z sektora MŚP, reprezentuje zrzeszonych członków, działa na rzecz ich interesów, a także prowadzi działalność szkoleniową.

Pracodawcy Pomorza

Aleja Zwycięstwa 24,

80-219 Gdańsk

pracodawcypomorza.pl


Pracodawcy Pomorza to organizacja pracodawców działająca na obszarze województwa pomorskiego, zrzeszającą blisko 1000 przedsiębiorstw z różnych branż. Misją zrzeszenia jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy regionu oraz reprezentowanie interesów lokalnych przedsiębiorców przez władzami.

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Al. Grunwaldzka 82
80–244 Gdańsk

www.rigp.pl/aktualnosci


Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą obecnie ponad 250 przedsiębiorców m.in z terenu województwa pomorskiego. Izba zajmuje się przede wszystkim reprezentacją interesów gospodarczych swoich członków oraz nawiązywaniem trwałej współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami otoczenia biznesu.

 

Wersja o większym kontraście