wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Ośrodki innowacji
2022

Ośrodki innowacji
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

Centrum Transferu Technologii-Uniwersytet Gdański

Budynek Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Jana Bażyńskiego 1a, pok. 320 – 322 80-309 Gdańsk

 www.ctt.ug.edu.pl


Centrum Transferu Technologii UG jest jednostką, która ma na celu łączenie sfery nauki i biznesu, poprzez komercjalizację wyników badań, których efektem są m.in. innowacyjne rozwiązania stworzone przez naukowców z uczelni.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii-Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

www.ctwt.pg.edu.pl


Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej powołana w celu zarządzania wynikami prac badawczych uczelni. Centrum współpracuje w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz wspiera akademicką przedsiębiorczość.

Gdański Park Naukowo – Technologiczny

ul. Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk
www.gpnt.pl


Gdański Park Naukowo-Technologiczny jest ośrodkiem badawczym, wspierającym inicjowanie badań nad innowacyjnymi i nowatorskimi rozwiązaniami. Współpracuje z przedsiębiorcami, młodymi firmami oraz studentami. Park skoncentrowany jest wokół strategicznych dla gospodarki branż z obszaru B+R.

Centrum Transferu Technologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Dębinki 7,

80-211 Gdańsk

naukaibiznes.gumed.edu.pl


Centrum Transferu Technologii to jednostka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, do zadań której należy szeroko rozumiane zarządzanie prawami autorskimi. CTT wspiera transfer wiedzy i osiągnięć naukowych oraz ich komercjalizacje.

Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość

ul. Piekarnicza 12A
80-126 Gdańsk

www.swp.twojamarka.net


Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość realizuje zadania w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób chcących podjąć działalność. Stowarzyszenie oferuje usługi informatyczne, doradcze i szkoleniowe zmierzające do umacniania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców z sektora MŚP.

Wersja o większym kontraście