wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Realizowane projekty
2022

Realizowane projekty
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

Pozyskiwanie i rozwój zróżnicowanych zasobów ludzkich i inwestowanie w przedsiębiorczość, koncentruje się na na przyciąganiu, rozwoju i zatrzymaniu talentów, pielęgnowaniu start-upów i wsparciu mśp oraz edukacji młodzieży w zakresie przedsiębiorczości, która w niedalekiej przyszłości zasili kadrę gdańskich i regionalnych przedsiębiorców.

Gdańsk poprzez realizowane działania, wspiera rozwój przedsiębiorczości firm na każdym etapie: od edukacji, stymulowania postaw przedsiębiorczych, pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej, po wspieranie rozwoju biznesu, zwiększanie potencjału innowacyjnego firm oraz współpracy i ekspansji na nowe rynki zagraniczne.


W 2022 roku zostały zrealizowane następujące działania w trzech obszarach:

Wersja o większym kontraście