wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Rejestracja działalności

Rejestracja działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej, wiąże się z jej zarejestrowaniem. Proces rejestracji w Polsce jest bardzo prosty i można go przeprowadzić, nie wychodząc z domu.

Pierwsze kroki do założenia firmy

Przed dokonaniem rejestracji firmy należy podjąć kilka decyzji, które będą miały wpływ na Twoje prawa i obowiązki jako przedsiębiorcy, w tym wybrać formę organizacyjną i prawną prowadzonej działalności. Istotną sprawą jest podjęcie decyzji, czy chcesz prowadzić działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej (konieczny wpis do CEIDG), czy w bardziej zaawansowanej formie – spółki zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). 

W serwisie „Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy” w 5 krokach dowiesz się jak w prosty sposób założyć firmę. Znajdziesz tam interaktywny poradnik, stanowiący praktyczną pomoc w znalezieniu informacji na temat m.in. wypełnienia wniosku jaki trzeba złożyć do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), dowiesz się co to są kody PKD, jakie korzyści płyną z założenia konta bankowego oraz posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

Będąc przedsiębiorcą potrzebujesz nazwy (firmy) swojej działalności oraz rachunku bankowego do rozliczeń z kontrahentami i zapłaty podatków oraz składek do ZUS. Każda firma musi też mieć siedzibę, którą może być Twoje mieszkanie lub wynajęty lokal. 

Podczas rejestracji działalności musisz wskazać, czym Twoja firma będzie się zajmowała poprzez wybór kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), konieczne będzie ustalenie formy opodatkowania, ewentualna rejestracja podatnika VAT, zgłoszenie do ubezpieczenia i decyzja o kasie fiskalnej.

Pamiętaj: niektóre rodzaje działalności można prowadzić tylko po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji lub zezwoleń. Warto też skorzystać z wyszukiwarki procedur działalności regulowanych, aby upewnić się czy nie potrzebujesz koncesji lub zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. 

Proces założenia firmy w Polsce, został dokładnie opisany na portalu biznes.gov.pl, na którym warto skorzystać z poradników przedsiębiorcy przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Pomocnym może być również przewodnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”. W rozdziale „Założenie firmy” opisuje on formy prowadzenia działalności gospodarczej i jak zarejestrować firmę. UWAGA! nie działa link ukryty pod słowami: „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”.  

Rejestracja firmy w Gdańsku

Niezbędne informacje o tym jak zarejestrować firmę w Gdańsku, w tym formularze wniosków CEIDG oraz wzór wypełnionego wniosku, znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z BIP dowiesz się również, jak zgłosić zmiany we wpisie, zawiesić, wznowić i wykreślić działalność gospodarczą w Gdańsku.

ZAPRASZAMY do Referatu Ewidencji Działalności Gospodarczej Wydziału Spraw Obywatelskich, który zajmuje się ewidencjonowaniem działalności gospodarczej w bazie CEIDG w Gdańsku w następujących punktach:

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3

ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

stanowisko 10, 11;
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu:

tel.: 58 524 45 00

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich

Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4

ul. Wilanowska 2

80-809 Gdańsk

stanowisko 8;
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu:

tel.: 58 524 45 00

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
Wydział Spraw Obywatelskich

 

Cudzoziemcy, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce, znajdą potrzebne informacje w serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorców Biznes.gov.pl. 

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemców znajdą pomoc w Dziale Zatrudnienia Cudzoziemców prowadzonym przez Gdański Urząd Pracy. 

 

Dział Zatrudniania Cudzoziemców

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk


tel.: 58 743 13 00
e-mail: kancelaria@gup.gdansk.pl
godziny obsługi klientów: poniedziałek- piątek 8.00 – 14.00

Wersja o większym kontraście