wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Women Can Sea – czyli kobieca siła na morzu

Women Can Sea – czyli kobieca siła na morzu

Branża morska daje olbrzymie możliwości. Mieszkamy w Gdańsku - mieście, któremu położenie geograficzne z dostępem do morza, dało już w czasach hanzeatyckich ogromną szansę rozwoju. Obecność kierunków studiów o profilach technologicznych, inżynierskich i morskich jest również ważnym elementem zapewniającym wiele ścieżek kariery dla przyszłych ekspertek i ekspertów branży morskiej. W gdańskim, morskim ekosystemie biznesu jest z pewnością miejsce dla kobiet, nie tylko w obszarach administracyjnych czy rekrutacji, a lokalni pracodawcy wysoko oceniają łączone zespoły, składające się z przedstawicieli obojga płci.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, która zarządza Inkubatorem Starter rozpoczęła projekt „Women Can Sea”, który kieruje reflektory na współpracę i inkluzywność. Przedsięwzięcie to ma na celu wspieranie kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników, poprzez inicjowanie dialogu oraz wymianę doświadczeń. Równouprawnienie i przeciwdziałanie dyskryminacji jest ważnym elementem polityki każdego przedsiębiorstwa, a Miasto Gdańsk intensywnie wspiera wdrożenia i inicjatywy równościowe. Wszystkie spotkania i warsztaty w ramach projektu skierowane są do pracujących na morzu i lądzie przedstawicielek branży morskiej. Do udziału zapraszane są także studentki, uczennice, kobiety, które rozpoczynają karierę lub chcą zmienić branżę na morską.

 

Na spotkaniu otwierającym cykl „Women Can Sea”, które odbyło się 27 listopada br. w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, mieliśmy okazję poznać 4 prelegentki: Izabelę Klonowską-Hincką, Katarzynę Romantowską-Jaskólską, Agnieszkę Bujwid i Martę Forreiter-Weiner.
Dzięki prezentacjom można prześledzić, jak wybory Pań wpłynęły na ich życie zawodowe i osobiste. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób realna współpraca między kobietami i mężczyznami pozwala na lepsze pokonywanie przeszkód i efektywniejsze rozwiązywanie problemów – w tak ekstremalnych warunkach, jakie mają miejsce na morzu. Mówiąc o równouprawnieniu, przedstawiły wyjątkową rolę kobiet i zestaw cech, kompetencji i umiejętności, które usprawniają zespoły.Na spotkaniu otwierającym cykl „Women Can Sea”, które odbyło się 27 listopada br. w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, mieliśmy okazję poznać 4 prelegentki: Izabelę Klonowską-Hincką, Katarzynę Romantowską-Jaskólską, Agnieszkę Bujwid i Martę Forreiter-Weiner.
Dzięki prezentacjom można prześledzić, jak wybory Pań wpłynęły na ich życie zawodowe i osobiste. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób realna współpraca między kobietami i mężczyznami pozwala na lepsze pokonywanie przeszkód i efektywniejsze rozwiązywanie problemów – w tak ekstremalnych warunkach, jakie mają miejsce na morzu. Mówiąc o równouprawnieniu, przedstawiły wyjątkową rolę kobiet i zestaw cech, kompetencji i umiejętności, które usprawniają zespoły.

 

„Jako Inkubator Starter uczestniczymy w dialogu na temat równości szans i kreowania inkluzywnych środowisk pracy. Branża morska jest dla nas ważna, bo jesteśmy w Gdańsku, gdzie naturalnie rozwija się przemysł morski. Stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń zostało entuzjastycznie przyjęte przez kobiety pracujące w branży morskiej. Będziemy kontynuować ten projekt, zarówno integrując środowisko, jak i zapraszając do dyskusji również mężczyzn. W trakcie spotkania wybrzmiał bowiem ważny element – to połączenie kobiet i mężczyzn, różne spojrzenia na te same wyzwania – przynosi prawdziwą siłę zespołu.” – mówi Magdalena Wójtowicz, wiceprezeska Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości zarządzająca Inkubatorem Starter.

 

Oprócz spotkania otwierającego, w projekcie „Women Can Sea” zaplanowano cykl spotkań mastermind, które w przyszłym roku odbywać się będą raz w miesiącu. Na każdym z nich reprezentantki gdańskich firm z branży morskiej będą mogły opowiedzieć o wyzwaniu, z którym się mierzą, a grupa wspólnie, poprzez dyskusję i wymianę doświadczeń, wygeneruje rozwiązanie problemu. Zaplanowane są też wizyty studyjne w gdańskich firmach, w których kobiety zajmują stanowiska kierownicze.

 

Projekt sfinansowano ze środków Miasta Gdańsk, a spotkania projektowe skierowane są do kobiet uczących się, pracujących, bądź mieszkających na terenie Gdańska. „Women Can Sea” jest kontynuacją dotychczasowych działań Startera na rzecz kobiet: BlueAct, Kobiety też Budują Statki, Starter dla Mam, Business Booster. 

Więcej informacji:
https://womencan.inkubatorstarter.pl

 

Wersja o większym kontraście