wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Wsparcie MŚP i startupów

Realizowane projekty w 2022
Wsparcie MŚP i startupów
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

Celem działań podejmowanych w 2020 roku było wzmacnianie ekosystemu startupowego w Gdańsku, a także zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwoju nie tylko lokalnym, ale także zagranicznym startupom i przedsiębiorcom, którzy zamierzali rozpocząć swoją działalność w Gdańsku.

Gdańsk, ze względu na atrakcyjność kulturową, społeczną, jak również swoją lokalizację i poszanowanie różnorodności, może stać się ważnym ekosystemem startupowym w Europie.

Zaplanowane działania doprowadziły do wypracowania skutecznych metod wsparcia lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców, stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń, jak również nawiązania relacji biznesowych z praktykami. Istotnym wyzwaniem było wypracowanie w Gdańsku modelu wsparcia firm oraz pracowników z zagranicy (przede wszystkim z Ukrainy i Białorusi), a także spójnego wsparcia dla lokalnych startupów.

Zbudowanie takiego modelu wsparcia było odpowiedzią na konkretną potrzebę zagranicznych przedsiębiorców, a w konsekwencji jest to główny czynnik sprzyjający przenoszeniu siedzib swoich firm właśnie do Gdańska. Gdański ekosystem startupowy będzie dzięki temu nie tylko bardziej różnorodny, ale i zdobędzie nowe kompetencje, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność, co z kolei przełoży się na stworzenie nowych miejsc pracy, a także rozwój przedsiębiorczości w Gdańsku.

Realizowane projekty

One Step Service

Projekt wzmacniający ekosystem startupowy w Gdańsku oraz zapewniający kompleksowe wsparcie w rozwoju nie tylko lokalnym, lecz także zagranicznym start-upom, przedsiębiorcom i freelancerom, którzy chcą rozpocząć swoją działalność lub otworzyć oddział swojej firmy w Gdańsku. W ramach projektu w 2022 roku kontynuowano działalność punktu One Step Service, który objął wsparciem 48 odbiorców. Każdy odbiorca otrzymał minimum 3 godz. wsparcia, co dało łącznie 75 godzin wsparcia usług doradczo-konsultacyjnych. Ponadto w ramach usługi zapewniono możliwość skorzystania ze wsparcia PR i marketingowego. W ramach działania odbyły się łącznie 4 konsultacje (każda w wymiarze 1 godziny) z ekspertem działu marketingu z ramienia GFP.

Techseed

Program oferujący kompleksowy pakiet wsparcia dla zespołów startupowych z obszaru branży morskiej. Celem projektu było wzmocnienie merytoryczne, rynkowe i biznesowe gdańskich zespołów startupowych do poziomu pozwalającego na pozyskanie finansowania, a przede wszystkim wzrost i skalowanie biznesu. Projekt ma na celu pokazanie potencjału inwestycyjnego gdańskich start-upów oraz możliwości technologicznych i kadrowych, jakie oferują, a także rozwój prezentowanego potencjału. W ramach projektu w 2022 roku zrekrutowanych zostało 7 zespołów startupowych, które pod okiem ekspertów miały możliwość pracowania nad modelem biznesowym własnych projektów. Uczestnicy wzięli udział w 32 godziny warsztatów grupowych, podczas których pracowali nad biznesem, zespołem, a przede wszystkim nad prezentacją inwestorską, a w ramach „Startup Bootcamp” skorzystali z łącznej puli 30 godzin indywidulanych spotkań z ekspertami. Na zakończenie odbył się Demo Day, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentowali swoje pomysły w formie pitch deck, czyli krótkich prezentacji biznesowych zawierających najważniejsze informacje o ich planie na biznes.

Hej Startup

Konkurs dla pomorskich startupów, realizowany w partnerstwie z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym oraz Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, w którym nagrodą był zagwarantowany udział w programie mentoringowo-akceleracyjnym Incredibles Sebastiana Kulczyka. Do konkursu zostało zakwalifikowanych 9 startupów, które wzięły udział w 2-dniowych warsztatach biznesowych. Zwieńczeniem konkursu był finał, podczas którego startupy zaprezentowały swoje projekty. Jury składające się z przedstawicieli instytucji organizujących konkurs oraz z ekspertów biznesowych wyłoniło zwycięzcę.

Przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

To instrument rynku pracy wspierający postawy przedsiębiorcze. W 2022 roku z tej formy skorzystały 774 osoby bezrobotne, w tym 25 w ramach programu specjalnego. Zainteresowani mogli ubiegać się nawet o 35.000,00 zł na wydatki niezbędne do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wsparcie w zakresie Ekonomii Społecznej

Realizowane było między innymi poprzez poszerzanie świadomości  w środowisku biznesu poprzez działania informacyjne i promocyjne, umożliwiające docieranie do grupy odbiorców wśród klientów Gdańskiego Urzędu Pracy zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. W 2022 roku zawarte były 2 umowy o dofinansowanie składek ZUS dla spółdzielni socjalnych na łącznie 5 osób. realizowane było między innymi poprzez poszerzanie świadomości  w środowisku biznesu poprzez działania informacyjne i promocyjne, umożliwiające docieranie do grupy odbiorców wśród klientów Gdańskiego Urzędu Pracy zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej. W 2022 roku zawarte były 2 umowy o dofinansowanie składek ZUS dla spółdzielni socjalnych na łącznie 5 osób.

Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy

Projekt prowadzony w formie serwisu internetowego www.przedsiebiorczygdansk.pl . Stanowi kompendium wiedzy dla osób zamierzających rozpocząć lub już prowadzących działalność gospodarczą, dzięki czemu merytorycznie uzupełnia pozostałą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców. Zawiera m.in. informacje na temat procesu rejestracji działalności gospodarczej, dostępnych źródeł finansowania, problematyki zatrudniania pracowników, usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, informacje w zakresie miejsc na rozwój i prowadzenie biznesu oraz szczegóły dotyczące programów stażowych organizowanych w Gdańsku. W 2022 roku uruchomiono nowy moduł „Projekty”, w którym uruchomione zostały 3 obszary tematyczne tj. Edukacja przedsiębiorczości, Wsparcie startupów, Rynek pracy. Każdy z obszarów prezentuje aktualne działania/projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość, Strategii Rozwoju Miasta GDAŃSK 2030 Plus. projekt prowadzony w formie serwisu internetowego www.przedsiebiorczygdansk.pl . Stanowi kompendium wiedzy dla osób zamierzających rozpocząć lub już prowadzących działalność gospodarczą, dzięki czemu merytorycznie uzupełnia pozostałą ofertę wsparcia dla przedsiębiorców. Zawiera m.in. informacje na temat procesu rejestracji działalności gospodarczej, dostępnych źródeł finansowania, problematyki zatrudniania pracowników, usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu, informacje w zakresie miejsc na rozwój i prowadzenie biznesu oraz szczegóły dotyczące programów stażowych organizowanych w Gdańsku. W 2022 roku uruchomiono nowy moduł „Projekty”, w którym uruchomione zostały 3 obszary tematyczne tj. Edukacja przedsiębiorczości, Wsparcie startupów, Rynek pracy. Każdy z obszarów prezentuje aktualne działania/projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjność i Przedsiębiorczość, Strategii Rozwoju Miasta GDAŃSK 2030 Plus.

InfoShare

Konferencja przeznaczona dla innowacyjnych pomysłodawców w szczególności: mających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich, pracujących nad produktem (seed stage) lub posiadających co najmniej wersję demo swojego produktu MVP (early stage). W 2022 roku w wydarzeniu udział wzięło ponad 6000 uczestników, a do konkursu Startup Contest zgłosiło się 466 startupów z 62 różnych krajów. Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: medycyna i zdrowie, e-commerce, finanse i bankowość, sztuczna inteligencja, czyste technologie i energia oraz żywność i rolnictwo. Poza udziałem w konkursie, obecne na wydarzeniu startupy mogły nawiązać kontakt z ponad 100 inwestorami z całego świata - aniołami biznesu, funduszami VC i CVC, a także akceleratorami i funduszami Private Equity między innymi w ramach 5-dniowego matchmakingu (spotkań w czasie 2 dni konferencji oraz 3 dni online, przed jej rozpoczęciem) i licznych wydarzeń networkingowych. Zwycięzcami konkursu w 2022 roku zostali: 1. CareTech Human z Ukrainy, w kategorii: zdrowie i medycyna, za urządzenie do przesiewowych badań w kierunku chorób urologicznych; 2.  Ender Turing z Estonii, w kategorii: sztuczna inteligencja, za rozwiązanie pozwalające lepiej zarządzać zespołami sprzedaży i obsługi klienta za pomocą sztucznej inteligencji; 3. MAB Robotics z Polski, w kategorii: robotyka, za rozwiązanie dotyczące infrastruktury podziemnej, które zastępuje platformy kołowe robotami chodzącymi, co pozwala na inspekcję obecnie niedostępnych miejsc, zmniejszenie liczby wykopów oraz ograniczenie kosztów.

Inkubator STARTER

Wsparcie miasta dla startup-ów poprzez wynajem powierzchni biurowej na preferencyjnych stawkach, z dostępem do: doradztwa, promocji firm, animowania społeczności oraz dynamicznego poszerzania sieci kontaktów przez spotkania networkingowe.

French Offshore Day

Spotkanie matchmakingowe francuskich przedsiębiorców z branży morskiej energetyki wiatrowej z pomorskimi, gdańskimi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami. Celem spotkania było umożliwienie nawiązania współpracy pomiędzy firmami oraz włączenie pomorskich MŚP we francuski łańcuch dostaw. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 podmiotów. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości na podstawie tego wydarzenia opracowała kompleksową, komercyjną ofertę organizacji tego typu wydarzeń. Jednocześnie, dzięki współorganizacji tego wydarzenia, stała się miejscem utożsamianym z wydarzeniami z zakresu offshore.

Wersja o większym kontraście