wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA
Wiadomość archiwalna

Wspólne oświadczenie Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego
2022

Wspólne oświadczenie Organizacji Pracodawców Województwa Pomorskiego
Wiadomość archiwalna
Poniższa wiadomosć znajduje się w archiwum. Informacje w niej zawarte mogą być już nieaktualne.

- SZTAB POMORSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW -


 

Gdańsk, 29 marca 2021 roku

 

Pan Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów,

Minister Cyfryzacji,

Pan Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów,

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii

Pan Tadeusz Kościński, Minister Finansów

Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Panie/ Panowie Posłowie Sejmu RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Panowie Senatorowie RP reprezentujący wyborców z województwa pomorskiego

Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu przedsiębiorców z województwa pomorskiego reprezentowanych przez nasze organizacje i mając na uwadze decyzje Rządu RP dot. restrykcyjnego ograniczenia i zablokowania funkcjonowania bardzo wielu przedsiębiorstw, zwracamy się z apelem o pilne podjęcie działań na rzecz ratowania polskich firm.

Za nami rok życia w pandemii COVID-19, co dla bardzo licznej grupy przedsiębiorców oznaczało brak możliwości prowadzenia działalności lub też bardzo dotkliwe ograniczenia. Wiele firm już zbankrutowało, inne funkcjonują wyłącznie dzięki rezerwom własnym i poważnym ograniczeniom kosztów, czy też wsparciu udzielonemu  w  ramach  tarcz  antykryzysowych  i  finansowych.  Część branż jest zamknięta od wielu miesięcy. Kolejny lockdown, jakiego właśnie doświadczamy, jeszcze bardziej pogłębia trudną sytuację, zwłaszcza w branżach mocno dotkniętych kryzysem jak turystyka, hotelarstwo czy gastronomia, ale także wielu innych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak po wprowadzeniu kolejnych restrykcji będzie kształtował się popyt, czy jakie bariery administracyjne napotka jeszcze biznes. Nie wiemy też, czy na tym obostrzenia się  zakończą. Taki stan bardzo ogranicza możliwości planowania, inwestowania, składania zamówień u podwykonawców. To wspólny problem małych, średnich i dużych firm. Nasze obawy budzi także rozważanie przez Rząd RP możliwości oskładkowania umów zleceń i umów o dzieło, co w efekcie spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia pracowników. Przedsiębiorcy muszą pokryć swoje koszty stałe, zobowiązania wobec pracowników i kontrahentów, kredyty, leasingi, ale też zobowiązania podatkowe i składki na ZUS dla państwa. Ulgi i zwolnienia ze składek ZUS czy dofinansowania do wynagrodzeń są aktualnie dostępne tylko dla wąskiego grona przedsiębiorców, a potrzebujących jest bardzo wielu. Uważamy, że jeśli działalność przedsiębiorców jest blokowana decyzjami Rządu, to Rząd musi zapewnić środki na odpowiednie rekompensaty dla wszystkich poszkodowanych.

 

Tymczasem mimo wielomiesięcznego okresu trwania stanu pandemii, wciąż popełniane są te same błędy – najpierw wprowadza się drastyczne ograniczenia, zamyka branże, a potem dopiero zaczyna się praca nad ewentualnymi sposobami wsparcia, do tego traktując nierówno przedsiębiorców poszkodowanych decyzjami – nie własnymi lecz rządu. Mechanizmy dialogu społecznego zostały w ostatnim roku mocno osłabione. Strona rządowa niestety nadal ważne decyzje związane z pandemią a dotyczące gospodarki – podejmuje bez uprzednich rozmów ze środowiskiem przedsiębiorców. Prowadzi to tylko do pogłębiania chaosu i dalszej utraty wzajemnego zaufania, może już bezpowrotnie.

Dlatego reprezentując środowisko przedsiębiorców oczekujemy natychmiastowego podjęcia działań na rzecz wsparcia polskich firm. Domagamy się uruchomienia szeroko dostępnych instrumentów pomocowych, gdzie kryterium uzyskania nie będzie ograniczone do wąskiego katalogu kodów PKD, ale będzie realną odpowiedzią na potrzebę pomocy dla przedsiębiorców, którzy notują spadki przychodów w związku z wprowadzonymi przez rząd restrykcjami. Mechanizm kwalifikowania do pomocy i wyliczania spadku przychodów powinien zostać na nowo zdefiniowany, tak aby uwzględniał zróżnicowaną sytuację i także zapobiegał ewentualnym nadużyciom. Analogicznie do działań podejmowanych wiosną 2020 roku, wprowadzone powinny być ulgi bądź zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odprowadzanych do ZUS dla mikro i małych przedsiębiorców na okres przynajmniej 3 miesięcy. Wymienione formy wsparcia dla przedsiębiorców powinny być oparte o mechanizm automatycznego wprowadzania w momencie każdorazowego ogłaszania obostrzeń. Niezmiennie uważamy, że trzeba ograniczyć wszelkie ryzyka, obciążenia i obowiązki pracodawców, aby mogli oni skoncentrować się przetrwaniu, odbudowie oraz skutecznie chronić swoje firmy i pracowników. Należy powstrzymać wszelkie planowane na ten rok zmiany legislacyjne, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich sytuację finansową.

Przedsiębiorcy oczekują szybkiego, sprawiedliwego i adekwatnego wsparcia i działań osłonowych.  Od  tego  zależy  przyszłość wielu firm i setek tysięcy miejsc  prac. Apelujemy do Państwa o pilne interwencje we wskazanych obszarach.

 

Z wyrazami szacunku,

Organizacje pracodawców z województwa pomorskiego:

 • Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
 • Loża Gdańska Business Centre Club,
 • Pomorski Związek Pracodawców LEWIATAN,
 • Pracodawcy Pomorza,
 • Gdański Klub Biznesu,
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza,
 • Kaszubski Związek Pracodawców,
 • Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA,
 • Starogardzki Klub Biznesu – Związek Pracodawców,
 • Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług,
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego,
 • Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej „Dobra robota”,
 • Polska Izba Gospodarcza Restauratorów i Hotelarzy. Oddział Pomorski,
 • Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu.

 

Do wiadomości:
Pan Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Pan Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Wersja o większym kontraście