wybierz językWybierz język
STRONA GŁÓWNA

Zatrudnianie pracowników
2022

Zatrudnianie pracowników

Gdański Urząd Pracy

Gdański Urząd Pracy (GUP) oferuje różnorodne formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie, pomagając w profesjonalnej rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy. Poprzez grupowe i indywidualne kursy zawodowe finansuje również przeszkolenie oraz podniesienie, nabycie oraz zmianę kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych pod potrzeby lokalnego rynku pracy i konkretnych pracodawców, w tym część w ramach „szytych na miarę” projektów rekrutacyjno-szkoleniowych.

Zobacz jak zgłosić ofertę pracy .

Jeżeli jesteś osobą bez pracy lub osobą, która zakończyła edukację i dopiero rozpoczyna poszukiwanie pracy lub taką, która już pracowała i straciła zatrudnienie, możesz zgłosić się do GUP i uzyskać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i tym samym otrzymać finansowe wsparcie i/lub skorzystać z różnorodnych form aktywizacji.

Zobacz jak zarejestrować się w Gdańskim Urzędzie Pracy.

ZAPRASZAMY do Gdańskiego Urzędu Pracy:

Gdański Urząd Pracy

ul. 3 Maja 9, 80-802 Gdańsk

www.gup.gdansk.pl


tel.: 58 732-52-00
e-mail: kancelaria@gup.gdansk.pl
godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 7.30 – 15.30

Centrum Rozwoju Talentów

Centrum Rozwoju Talentów to jednostka Gdańskiego Urzędu Pracy, która jest miejscem dla wszystkich osób poszukujących wsparcia w kreowaniu swojej kariery zawodowej. 

Jego misją jest pomoc osobom z różnych grup wiekowych (nie tylko zarejestrowanym jako bezrobotne lub poszukujące pracy, włączając także młodzież szkolną i studentów) w budowaniu mocnych stron i wspieraniu ich w rozwoju talentów w ramach 3 stref: Młodzieżowej Krainy Talentów (dedykowanej uczniom, rodzicom oraz nauczycielom), Akademii Kariery (dla osób dorosłych, pracujących) oraz Strefy Rozwoju Osobistego (dla osób bezrobotnych).

ZAPRASZAMY do Centrum Rozwoju Talentów:

Centrum Rozwoju Talentów

Olivia Business Centre Budynek Olivia Six
Al. Grunwaldzka 472d, 80-309 Gdańsk


tel.: 58 500-56-30
e-mail: informacja@centrumtalentow.pl
godziny otwarcia:

poniedziałek- czwartek 8.00–18.00,

piątek 8.00–15.00

Dział Zatrudniania Cudzoziemców

Gdański Urząd Pracy w ramach Działu Zatrudnienia Cudzoziemców prowadzi szereg działań wspierających obcokrajowców na lokalnym rynku pracy oraz pracodawców w zatrudnianiu cudzoziemców.

Od 1 sierpnia 2018r. w siedzibie Gdańskiego Urzędu Pracy działa Punkt Pomocy Cudzoziemcom, który wspiera obcokrajowców w poszukiwaniu pracy, legalizacji pobytu w Gdańsku, znalezieniu noclegu czy kursu języka polskiego. Ponadto Punkt udziela podstawowych informacji z zakresu prawa pracy, zakładania działalności gospodarczej, a także pomaga nawiązać kontakt ze specjalistycznymi instytucjami i organizacjami statutowo zajmującymi się wspieraniem imigrantów. 

ZAPRASZAMY do Punktu Pomocy Cudzoziemcom

Dział Zatrudniania Cudzoziemców

ul. Lastadia 41, 80-880 Gdańsk


tel.: 58 743 14 10 do 22

godziny otwarcia: poniedziałek- piątek 8.00 – 15.00.

Realizowane projekty

BeZee

Międzynarodowa konferencja dla środowisk edukacyjnych dotycząca trendów w edukacji. W 2022 roku konferencja odbyła się stacjonarnie po dwóch latach prowadzenia w formule on-line. Uczestnicy(czki) mogli posłuchać 9 prelekcji w trzech blokach tematycznych: innowacyjna szkoła, biznes i edukacja, post-uczeń. Konferencji towarzyszyło 5 warsztatów oraz targi eduShow, a w wydarzeniu wzięło udział ok. 150 uczestników(czek).

NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji

Celem drugiej edycji projektu było wzmocnienie współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu, a kadrą gdańskich szkół ponadpodstawowych, co w dalszej perspektywie pozwoli na lepsze kształcenie kompetencji poszukiwanych na rynku pracy u uczniów. Natomiast celem trzeciej edycji jest wypracowanie przez międzysektorowe pary złożone z Mentora (przedstawiciela biznesu) i Mentee (szkolnego doradcę zawodowego lub nauczyciela z gdańskiej szkoły ponadpodstawowej) pomysłów na wysokiej jakości doradztwo zawodowe lub bardziej adekwatny niż dotychczas system praktyk dla uczniów konkretnych gdańskich szkół ponadpodstawowych.

Innovation Camp by Starter

W 2022 roku Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (GFP) zrealizowała pilotażową edycję autorskiego obozu dla młodzieży. Projekt skierowany był do młodzieży nastawionej na kreatywne wyzwania w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości oraz swobodnie czującej się podczas intensywnej pracy w zespole. Projekt został zrealizowany we współpracy z wiodącymi gdańskimi firmami posiadającymi siedzibę na terenie m. Gdańsk oraz spółkami/jednostkami miejskimi. W ramach obozu młodzież wzięła udział w warsztatach pobudzających kreatywność, wizytach studyjnych i dwudniowym innovatonie zakończonym uroczystą galą.

Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów ze szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat mechanizmów ekonomicznych, a także wyposażenie uczniów w umiejętności i kompetencje, które stanowią bazę dla podejmowanych aktywności w życiu zawodowym i prywatnym. W 2022 roku młodzież mogła wziąć udział w  zajęciach edukacyjnych, warsztatach kompetencyjnych, webinarach z ekspertami, spotkaniach networkingowych w formule Open Coffe. Dodatkowo został zrealizowany Praktyczny Program Doskonalenia Kompetencji dla 2 uczniów.

Kod.Starter

W ramach grantu pozyskanego z fundacji Boeing, GFP zrealizowała szereg warsztatów z programowania dla ponad setki dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych w tym 18 spotkań dla 3 grup wiekowych (7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat). Głównym celem projektu było oswajanie z najnowszymi technologiami poprzez zabawę.

Klasa patronacka

Od semestru zimowego 2020 roku Inkubator Starter objął opieką merytoryczną jedną z klas pierwszych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Jana Pawła II w Gdańsku na cały cykl kształcenia. Misją działania jest pokazanie młodzieży, że przedsiębiorczość, to nie tylko prowadzenie własnej firmy, ale również ważna kompetencja. W 2022 roku odbyło się 5 spotkań.

Młodzieżowa Rada Startera

Grupa młodzieży, która regularnie spotyka się w Inkubatorze Starter, konsultuje projektowane przez GFP inicjatywy i organizuje własne wydarzenia. W 2022 młodzież zorganizowała on-linowy walentynkowy speed dating oraz wydarzenie stacjonarne - Biznesowe porażki.

Studenci Startera

Podjęto szereg działań mających na celu wyposażenie studentów trójmiejskich uczelni w wiedzę i kompetencje przydatne na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami gdańskich uczelni a przedstawicielami biznesu i startupów. Celem działań było rozwijanie u studentów kompetencji biznesowych, w tym umiejętności projektowania nowych rozwiązań czy też zarządzania projektem. Wartością dodaną dla studentów było również poznanie realiów prowadzenia innowacyjnych firm, spotkanie osób odnoszących sukcesy (i porażki) przy rozwijaniu swoich biznesów. Projekt składał się z dwóch części: Student Camp oraz Innovaton. W ramach Student Camp odbyło się łącznie 40 godzin warsztatów oraz 2 spotkania z biznesem. Podczas Warsztatów Uczestnicy Projektu pogłębili wiedzę z zakresu: metod przeprowadzania badań biznesowych, modelowania biznesowego Business Model Canvas, który miał na celu przybliżyć ekosystem startupowy oraz nowoczesne metody zarządzania firmą, zasad skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole, a także z zarządzania czasem oraz projektem. W Student Camp wzięło udział 31 studentów, z których 15 zakwalifikowało się do Innovatonu. W ramach spotkań z biznesem, odbyły się dwa spotkania z przedstawicielami biznesu i startupu. Każdy z przedstawicieli biznesu opowiedział swoją historię, która mogła zainspirować młodych odbiorców. Prowadzący dali też wskazówki dotyczące rozpoczynania działalności, na co warto zwracać uwagę, czego nie robić, a co jest kluczowe. W ramach Innovatonu Uczestnicy Projektu brali udział w weekendowym maratonie projektowym, podczas którego poznali metody generowania, projektowania oraz prototypowania produktów i usług. W ten sposób studenci przy wykorzystaniu design thinkingu oraz projektowania usług, wypracowali prototypy produktów i/lub usług w oparciu o opracowane przez nich wcześniej badania.

Wersja o większym kontraście